Hur Vi Gör

Strategi & Design

Strategi och design är avgörande för att skapa framgångsrika onlineprojekt. Strategi innebär planering och forskning, medan design skapar ett sammanhållet utseende och känsla. Båda är nödvändiga för effektiva och visuellt tilltalande webbplatser och applikationer. Vi träffas och etablerar denna perfekta kombination tillsammans.

Utveckling

Webbutveckling innebär att bygga och underhålla webbplatser och applikationer. Utvecklingsteamet fokuserar på att skapa funktionella och effektiva projekt som möter behoven hos kunder och deras användare, med en stark förståelse för användarupplevelse och design. Vi håller dig uppdaterad vid alla viktiga steg.

Förlansering

Inför lansering genomför vi standardiserade tester i olika miljöer för att säkerställa dess kvalitet och tillförlitlighet. Vi kommer att förse dig med en betaversion att testa. Vårt mål är att samla in så mycket feedback som möjligt för att finjustera produkten och uppnå bästa möjliga resultat vid lansering

Lansering & Skötsel

Lanserings- och vårdteamet ansvarar för att implementera projektet och övervaka dess resultat. Detta hjälper till att identifiera och åtgärda eventuella problem som kan uppstå. Genom att effektivt hantera lanserings- och vårdfasen säkerställer vi den långsiktiga framgången för våra kunders onlineprojekt.

Läs mer